مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی اختیاری تمدید شد

🔺بر اساس اعلام معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، نظر به اینکه هنوز…