پرداخت تسهیلات «۳۰ میلیون ریالی» به مستمری بگیران مازندرانی

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر مازندران: مستمری بگیرانی که حداقل حقوق آن‌ها…