📸 روحیه خوب  کادر درمانی «دانشگاه علوم‌پزشکی بابل» در  بیمارستان روحانی

«روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: 🔹 دانشگاه علوم‌پزشکی بابل با تمام توان و با شعار «ما هرگز…

مقابله نیکوکاران بابلی با کرونا

۵٠٠ لیتر ماده سفید کننده دیگر به‌همراه ١٠،٠٠٠ عدد دستکش به بیمارستان‌های نگهداری بیماران مشکوک به…

نیکوکاران بابلی مقابل کرونا

اقدام ارزشمند صنایع فرش و موکت بابل اهدای وسایل مورد نیاز کادر درمان ، برای مقابله…

نجات جان ۳ بیمار با اهدای عضو مرد ۴۷ ساله بابلی

دکتر سید مصطفی قاسم‌زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل : 🔹پنجمین مورد اهدای عضو در…