بوستانی جدید در بابل

🔴 میدان ۲۵٠٠ متری ١٧ شهریور در مرکز شهر بابل تبدیل به  بوستان شد. 🔹عکس:محمد حسین‌نتاج…