مصدومیت ۱۱ تن در واژگونی مینی‌بوس در بابل

🚑 دکتر ابوالقاسم لعلی رییس سازمان اورژانس بابل: 🔹یک دستگاه مینی‌بوس در ساعت ۱٠:۲۱ صبح امروز…