روستای جلیرود

روستا جلیرود  واقع در دهستان سجادرود ، روستایی است از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل…

بازار هفتگی #یک‌شنبه‌بازار

🍉🍎🍅🥬بازار هفتگی #یک‌شنبه‌بازار #زوارده، #بندپی‌شرقی بابل عکس: #سیدمصطفی_هاشم‌ورزی یک‌شنبه، ۱۰ شهریور ۹۸کانال #بابل_نیوز ✅ @BabolNews

طبیعت زیبایارتفاعات #بندپی‌ش

طبیعت زیبایارتفاعات #بندپی‌شرقی بابل عکس: #سید_رسول_هادی‌پور کانال #بابل_نیوز ✅ @BabolNews