تلاش خیاطان نیکوکار بابلی برای تولید ده هزار ماسک

🔹با مشارکت جمعی از بانوان خیاط نیک‌اندیش محله کوهپایه‌سرا شهر گلیا بندپی‌شرقی بابل و حمایت نیکوکاران،…

روستای جلیرود

روستا جلیرود  واقع در دهستان سجادرود ، روستایی است از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل…