طرح منطقه آزاد مازندران در هیات دولت مصوب شد

استاندار مازندران یکشنبه شب از تصویب پیشنهاد سه لکه‌ای خود برای منطقه آزاد استان در هیات…