قلع و قمع ۲۳۸ بنای غیرمجاز در بابل

❌قلع و قمع ۲۳۸ بنای غیرمجاز در بابل 🔹از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۷۱ هزار…