حمام میرزا یوسف (گالری تصاویر)

حمام قدیم میرزا یوسف ملکی مربوط به دوره صفوی است. حمام قدیمی میرزا یوسف در بابل…