خانه اوصیا در بابل

محله اوصیا هم یکی از اماکن تاریخی این شهر که در پنج شنبه بازار بابل واقع…