آغاز فاز دوم پروژه کمربندی‌شرقی دوم بابل پس از ۴ سال

🔹۸ سال پس از بهره‌برداری فاز اول و ۴ سال پس از بهره‌برداری فاز سوم، عملیات…