جزئیات جدید از بسته معیشتی کرونا

حسین میرزایی، سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی: 🔹زمان واریز بسته معیشتی کرونا را سازمان برنامه…