تنها کشاورزان مجوزدار، کشت دوم برنج انجام دهند

🔻مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران: 🔹️کشاورزانی که برای کشت دوم برنج از منابع آب‌های زیرزمینی…