باغداران مازندرانی نسبت به برداشت مرکبات اقدام کنند

  🔹با توجه به وزش باد شدید طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در استان مازندران،…