کاخ شاهپور بابل

در جنوب بارفروش‌ده در عصر صفوی دریاچه‌ای وجود داشت كه در میان آن جزیره‌ای بسیار زیبا…

بابل و فرقه ی بابیه

از وقایع مهم بارفروش در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه (1264-1313) واقعه قلعه‌ی شیخ طبرسی و فتنه…

مسجد جامع بابل

مسجد جامع بابل در یکی از قدیمی ترین محله های این شهرستان،محله ی مسجد جامع بناشده…

محمد عاصمی(شاعر)

محمد عاصمی (درگذشته ۲۱ آذر ۱۳۸۸)، شاعر و نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم آلمان و بنیانگذار…