سقانفار کیجا تکیه «بابل»

چکیده: سقانفار کیجا تکیه بابل درشهر بابل در محله حمزه‌ کلا ساختمان زیبایی است که سقانفار…