مرگ کارگر ساختمانی در بابل

🚨 مرگ کارگر ساختمانی در بابل 🚑 روابط‌عمومی  اورژانس بابل: 🔹ساعت ۱۶:۲۲ روز گذشته، سقوط کارگر…