گزارش اورژانس بابل از مرگ ۳ عابر پیاده در سه سانحه رانندگی

روابط‌عمومی اورژانس بابل: 🚑ساعت ۲٠:۳٠ شب گذشته، تصادف خودروی سواری با عابر پیاده در کنارگذر جنوبی…

۱۸۳ ماموریت #اورژانس_بابل در د

۱۸۳ ماموریت #اورژانس_بابل در دو روز پایان هفته 🚑 دکتر لعلی رییس سازمان اورژانس بابل عملکرد…