اهدای عضو پرستار دانشگاه علوم پزشکی بابل به ۳نفر حیات دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بابل، دکتر قاسم زاده گفت: مرحوم مهدی خلیل‌تبار پرستار ۴۸ ساله هادی‌شهری بیمارستان شهید یحیی‌نژاد…