اولین اهدای عضو سال ۹۹ در بابل

🔴نجات جان چند بیمار با اهدای عضو جوان ۲۸ ساله بابلی 🔹️دکتر سیدمصطفی قاسم‌زاده معاون درمان…

نجات جان ۳ بیمار با اهدای عضو مرد ۴۷ ساله بابلی

دکتر سید مصطفی قاسم‌زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل : 🔹پنجمین مورد اهدای عضو در…