انحراف مینی‌بوس در بابل ۱۱ مصدوم داشت

  🔹️انحراف مینی‌بوس در جاده خشرودپی روبروی کشتارگاه کشاورز با ١١ مصدوم همراه بود 🔹️مصدومان شامل…