بازار میوه‌وتره‌بار شهرداری امیرکلا

🔺 بازار میوه‌وتره‌بار شهرداری امیرکلا 🔹خیابان طالقانی امیرکلا بابل 🔹عکاس و خبرنگار: کیوان یوسف‌پوری

امیرکلا بابل

امیرکُلا (بطور بسیار کم امیرشَهر هم نامیده شده) یکی از شهرهای استان مازندران ایران است .…

زباله‌دانی جدیدتخلیه #زباله