🤼‍♂ خداحافظی زودهنگام قهرمان بابلی کشتی

امید حسن‌تبار کشتی‌گیر ۲۹ ساله وزن ۷۹ کیلوگرم از دنیای کشتی خداحافظی کرد. 🔹بخشی از عناوین…

🤼‍♂ خداحافظی زودهنگام قهرمان بابلی کشتی

🔹 امیدحسن‌تبار کشتی‌گیر ۲۹ ساله وزن ۷۹ کیلوگرم از دنیای کشتی خداحافظی کرد. 🔹بخشی از عناوین…