معافیت قهرمانان ورزشی و نخبگان بابلی از «پرداخت عوارض زیربنای مسکونی سال ۹۹» در شهرداری بابل

«روابط‌عمومی شورای‌شهر بابل»: 🔹در جهت حمایت از برگزیدگان علمی و ورزشی با پیشنهاد شهرداری و تصویب…

نوشاد عالمیان

نوشاد عالمیان متولد ۳۰ آبان ۱۳۷۰ در شهر بابل ، یک پینگ پنگ باز می باشد…