عدم برگزاری مراسم شهادت امام هادی(ع) و بیست و یکمین سالگرد رحلت آیت الله روحانی

اطلاعیه عدم برگزاری مراسم شهادت امام هادی(ع) و بیست و یکمین سالگرد رحلت آیت الله روحانی…