روایت رزمنده مازندرانی ، احمد آرائیان ، که ۶ ماه اسیر داعش بود

در حاشیه همایش نشست خبری شهدای اطلاعات شمال کشور مهمانی حضور داشت که پس از معرفی…