جلسه شورای اداری اداره اوقاف شهرستان بابل

🔺 با موضوع : ۱_ تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب همکاران ۲_ گزارش عملکرد ۹ماهه…