🔺پیاده‌راه تازه تاسیس آیت‌الله کریمی بابل

  🔹این پروژه واقع در ۳۵ متری فاطری در محدوده میدان بسیج (هفت‌تیر) با هزینه ۳…