توصیه‌های بهداشتی در پیشگیری از کرونا

دکتر مصطفی جوانیان «معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔹ویروس کرونا جدید کشنده‌تر از آنفلوانزا نیست،…