وزیر آموزش و پرورش تکلیف امتحانات پایان سال تحصیلی را مشخص کرد

حاجی میرزایی: ۸۰% محتوای آموزشی ما پیش از تعطیلی مدارس در پایه دوازدهم درس داده شد…

🔹اطلاعیه آموزش و پرورش بابل در خصوص تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان انگلیسی بابل

با عنایت به تعطیلی مدارس و آموزشگاه های علمی آزاد و زبان انگلیسی از سوی ستاد…