سید علی رحیمایی ، مدیر عامل سازمان آرامستان‌های شهرداری بابل

💢با توجه به مصوبه ستاد کرونا ، در آرامستان‌های سطح شهر بابل، برنامه پنجشنبه پایان سال…