آتش‌نشانی بابل پیشرو در امر آموزش همگانی

برگزاری آموزش و ارایه نکات ایمنی برای کارکنان جایگاه‌های سوخت بابل و بابلکنار توسط کارشناسان واحد…

آتش‌نشانی بابل به خودرو، لبا

🚒 آتش‌نشانی بابل به خودرو، لباس و تجهیزات مقابله با #حوادث_شیمیایی مجهز خواهد شد. #ولی‌اله_نیازی‌فر، سرپرست…