روستای بند پی غربی

مرکز بخش بندپی غربی شهر خوشرودپی می‌باشد شغل اکثر مردم این بخش کشاورزی است. بیشترین سطح کشت مربوط…

روستای بندپی شرقی

بخش بندپی شرقی یکی از روستاهای شهرستان بابل واقع در جنوب این شهرستان می‌باشد که بالغ…