تمرین دریایی امنیت پایدار در #

تمرین دریایی امنیت پایدار در #دریای_مازندران آغاز شد 🔹تمرین دریایی امنیت پایدار ۹۸ نیروی دریایی ارتش…