مراسم #کلنگ‌زنی «بزرگترین مجتم

مراسم #کلنگ‌زنی «بزرگترین مجتمع درمانی‌ خیریه شمال کشور» 🔹️با احیای موقوفه #دارالشفا موسی‌ابن‌جعفر(ع) در زمین موقوفه…