توزیع #دفاتر_دانش‌آموزی با #نر

توزیع #دفاتر_دانش‌آموزی با #نرخ_دولتی آغاز شد 🔹با مصوبه ستاد #تنظیم_بازار کشور و با تخصیص سهمیه استانی،…