#چشمه_سورت_ساری باید تا پایان

#چشمه_سورت_ساری باید تا پایان سال به #بخش_خصوصی منتقل شود 🔹فرماندار ساری در خصوص موضوع انتقال چشمه…