عزاداری شب اول ماه #محرم\ه

🏴عزاداری شب اول ماه #محرم هیئت ام‌المصائب، #مسجدجامع بابل عکس: #امیرمحمد_رحیمی یک‌شنبه، ۱۰ شهریور ۹۸کانال #بابل_نیوز…