کمک «داوطلبان انتخابات مجلس» ب

کمک «داوطلبان انتخابات مجلس» به اشخاص، خیریه‌ها و اماکن مذهبی #جرم است سخنگوی وزارت کشور:🔹️جرایمی مثل…