امسال ۳۰ هزار نفر استخدام می‌شوند

امسال ۳۰ هزار نفر #استخدام می‌شوند رئیس سازمان اداری و استخدامی: 🔹برای تامین نیروی انسانی لازم…