#ماهیان دریای خزر #آلوده نی

🐟🐠 #ماهیان دریای خزر #آلوده نیستند مدیرکل شیلات مازندران:🔹ماهی‌های #دریای_خزر هیچ‌گونه آلودگی ندارند.🔹براساس آزمایش‌های صورت گرفته…