آتش‌سوزی در #آشپزخانه منزل مس

🔥آتش‌سوزی در #آشپزخانه منزل مسکونی 🚒 حریق که از پیک نیک موجود در آشپزخانه آغاز شده…