#ظرفیت‌های_استخدامی امسال

🎥 #ظرفیت‌های_استخدامی امسال 🔹۳۰ تا ۳۲ هزار نفر در #آزمون_استخدامی مرحله اول امسال جذب می‌شوند. دوشنبه،…