اجرای ۶۰ طرح آب منطقه‌ای در ما

اجرای ۶۰ طرح آب منطقه‌ای در مازندران 🔹۶۰ طرح #آب_منطقه‌ای_مازندران با سرمایه‌‌گذاری حدود ۷۰ میلیارد تومان…